KŮLY

Kůly jsou vyráběny z jehličnatých druhů dřeva, převážně to jsou smrk, borovice a modřín.

Kůly jsou opracovány loupacím strojem.(rozdíl od frézovacího stroje) a zákazník si sám vybere, zda-li chce kůly ošetřit ochrannou tlakovou impregnací. Není-li zákazníkem určeno jinak, vyrábíme kůly ve vysokém stupni opracovanosti a maximální kvalitě. Pro sezónní potřeby např.zahrádkářů, je možné se dohodnout na nižším stupni opracování (úplné, nebo částečné ponechání v kůře), což se odrazí i v ceně dodávky.

Standardní délka a průměr kůlů se pohybuje mezi 30 cm až 4m u délky a 3cm až 14cm u tloušťky. Opět zde je možné přizpůsobit se přání zákazníka.

Impregnované kůly

Kůly je možno na přání zákazníka tlakově naimpregnovat

Kůly a kolíky
Kůly a kolíky
Kůly a kolíky
Dřevěné kůly a kolíky